Logiq tar personvern og GDPR på alvor

Logiq tar personvern og GDPR på alvor

Publisert 24.04.2018, 13:23

Logiq er nå – ultimo april – klar med ny databehandleravtale som svarer på kravene til personvern i EUs GDPR (General Data Protection Regulation) forordning.

Logiq har gjennomført intern opplæring for alt personell som eksponeres for GDPR reguleringene, og implementerer nå alle endringer mht. tekniske oppdateringer, systemstøtte og dokumentasjon.

Noen opplysninger om det nye direktivet

  • EU/EØS lovgivningen om GDPR skal tre i kraft 25.mai 2018. Før den trår i kraft, må den vedtas i Stortinget. Loven har vært ute til høring, og høringsuttalelsene drøftes nå. Det er derfor for tidlig å slå fast alle detaljer i loven.
  • Det nye lovverket erstatter eksisterende lovverk, det såkalte 95-direktivet. Mye av essensen i det gamle lovverket videreføres i det nye.
  • GDPR direktivet overlater det objektive ansvaret til å vurdere personvernsensitiviteten til bedriftene. Ved tvil er det bedriftens plikt å kontakte myndigheten (Datatilsynet) for hjelp i vurderingen.
  • Logiq faller inn under kategorien bedrifter med lav eksponering mot personopplysninger, da vi i all hovedsak behandler handelsdokumenter (faktura, ordre osv) i B2B segmentet. Her er  eksponeringen mot sensitiv personinformasjon lav.

De av våre kunder eller partnere som ønsker vår databehandleravtale eller har spørsmål rundt GDPR kan henvende seg til vår Personvernansvarlige, Gisle Åsberg. Kontaktopplysninger ligger på siden med kontaktpersoner.

Vi tar også gjerne imot henvendelser og spørsmål dere måtte ha rundt GDPR. 

 

Med vennlig hilsen
Knut Rosness
Adm.dir.

Logiq AS