Tiltak i Logiq for å minimere korona-viruset

Tiltak i Logiq for å minimere korona-viruset

Publisert 12.03.2020, 00:00

Logiq har i dag, 12/3 2020, besluttet følgende tiltak for å minimere spredningen av korona-viruset.

  • All møtevirksomhet skal som en hovedregel bli  gjennomført på Teams.
  • Unngå møter med flere enn 25 personer. I alle møter – ha minst en meter avstand mellom personene.
  • All deltakelse på messer og andre større arrangementer skal kanselleres
  • Alle ansatte kan i samråd med sin nærmeste leder jobbe hjemmefra. Dette vil redusere antall ansatte på arbeid, og dermed eksponeringen for de som ønsker å utføre sitt arbeid på arbeidsplassen. Arbeidsvilkårene for de som arbeider hjemmefra er de samme som til vanlig.
  • Alle ansatte og deres nærmeste familiemedlemmer med samme bosted, som har vært på reise til utlandet, skal rapportere dette til nærmeste leder. Som hovedregel utløser dette 14 dagers hjemmekontor for den ansatte.
  • Hvis noen ansatte er usikre på om de har vært i kontakt med noen som er smittet, ta kontakt med nærmeste leder. Som hovedregel skal man da arbeide hjemmefra i 14 dager.
  • Kantine: Kantinen i Logiq stenges f.o m mandag 16/3 på ubestemt tid.
  • Håndhilsing skal unngås. Hosting i armkroken eller i lommetørkle. Antibak settes ut i lokalene, og det innføres tiltak for hyppig desinfeksjon av utsatte kontaktpunkter som dørhåndtak.
  • Generelt: Følg rådene fra Folkehelseinstituttet på deres hjemmeside https://www.fhi.no/

NB! Logiq starter i dag arbeidet med å utarbeide beredskapsplaner for et mulig scenario der 50 % av arbeidsstokken blir syke. Dette vil være planer som skal sikre at kjernevirksomheten i Logiq går som normalt, dvs at alle eksisterende kunder sikres at deres dokumenter gjennom Logiq flyter som normalt, og at avvik og feil i trafikken blir ivaretatt. 

Disse tiltakene vil være gjenstand for kontinuerlig vurdering. Hvis du har spørsmål rettes disse til din overordnede eller direkte til adm.dir.