Intensivkurs for smartere løsninger

Intensivkurs for smartere løsninger

Publisert 03.06.2020, 00:00

ByggSammen er et modulbasert kursprogram for bedrifter i bygge- og anleggsbransjen.

Fokus i intensivprogrammet er å løse praktiske problemstillinger som hindrer digitalisering i enkeltbedrifter og i bransjen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom bl.a. Innovasjon Norge, Smart Innovation Norway og BIM Verdi.

Programmet ledes av Fredrik Bjørntvedt med erfaring i prosessledelse i innovasjon og strategi fra NRK, og Andre Mamelund fra Logiq AS. Bjørntvedt uttaler:

Entreprenører vi har snakket med forteller at de bruker tid og krefter på ting de egentlig ville brukt på andre oppgaver. Et eksempel er fakturagodkjenning, som det ikke er uvanlig å bruke én time på, per faktura. Det er mye bortkastet tid

Programmet går ut på at vi med en enkel metode, og i samarbeid med andre aktører, finner smartere løsninger på gamle problemer

 

Praktisk kompetanse

Svært mange bedrifter sliter med å effektivisere og digitalisere egen verdikjede. Utfordringene vil variere fra bedrift til bedrift, og er avhengig av mange faktorer. ByggSammen kurset gir mulighet for å jobbe målrettet med digitalisering i praktiske prosjekter for å gi sømløs dataflyt, også på tvers av byggenæringens verdikjeder.

En sentral utfordring i denne sammenhengen er samspillet mellom respektive fagsystemer og BIM på den ene siden, og økonomi- og produksjonssystemer på den andre siden.

Programmet er spesielt godt egnet for små og mellomstore aktører i byggebransjen (fra 10-250 ansatte) som ønsker å forenkle måten de jobber på, slik at de kan bruke mer tid på å skape verdi i egen verdikjede, og for sine kunder.

Kurset er lagt opp med tid for individuelle seanser, slik at hver bedrift får egen rådgivning og oppfølging. I løpet av kurset vil deltakerne også få praktisk innsyn i hvordan man lykkes med kunderettet digitalisering av vareflyten.

 

Målsetting om 50% reduserte kostnader

Deltakerne på intensivprogrammet kan velge mellom tre temaer, og består av fire samlinger á tre timer – pluss individuell oppfølging. En av målsettingene i prosjektet er å få minimum 50% reduserte kostnader ved å innføre digital varebestilling og -dokumentasjon.

Kurset vil gi økt innsikt og praktisk forståelse for eksisterende digitale verktøy som støtter sømløs dataflyt i verdikjeden – og forhåpentligvis en åpenbaring når det kommer til hva eksisterende samarbeidspartnere, nettverket BIM Verdi og dine leverandører faktisk kan bidra med.

 

– Alle som ønsker forenkling i en hektisk hverdag bør melde seg på. Det finnes enormt mange områder hvor man bruker mye tid som man nok helst skulle ha brukt på mer produktive aktiviteter. Det er ofte ikke så lett å ta tak i eller se problemene eller hva som egentlig er årsaken alene. Ofte er det sammensatt og involverer flere, og med nettverkseffektene vi her kan utnytte kan vi få fortgang på dette, sier Andre Mamelund fra Logiq AS.

 

Tre temagrupper

TemaGruppe 1: «Varelogistikk og dokumentasjon» – Intern effektivisering, bestilling og byggeplasslogistikk

TemaGruppe 2: «Digital Tvilling i drift» – Dokumentasjon av eksisterende bygg og drifts-BIM.

TemaGruppe 3: «Industrialisering» – Avfallsfrie byggeplasser

Du finner fullt program her.