Aksesspunktforum i forkant av EHF 3.0

Aksesspunktforum i forkant av EHF 3.0

Publisert 08.02.2019, 00:00

5. februar ble det arrangert et uformelt aksesspunktforum i regi av Logiq, det ble holdt i lokalene til GS1 Norge, en av Logiqs samarbeidspartnere.

Formålet med dette forumet var å diskutere innføringen av PEPPOL BIS 3 (EHF 3.0). Mer konkret var temaene som ble behandlet bl.a. valideringsregler og erfaringene man har gjort seg med disse. Forskjellene mellom EHF 2 og EHF 3, samt erfaring og tanker om hvordan våre kunder vil forholde seg til disse endringene. Ulike løsninger på hvordan vi praktisk skal gjøre overgangen mellom EHF 2 og EHF 3 så smidig som mulig. Deltakerne kom fra DIFI, ulike aksesspunkt i Norge og andre som arbeider med dette daglig.

 

Samarbeid blant aktører i bransjen

Dette er et eksempel på at aktørene i bransjen samarbeider for at denne overgangen skal bli så enkel som mulig. Sammen finner man måter å komme frem til mulige tilpasninger og hvordan dette bør videreformidles.

Denne måten å samles på, helt uformelt og med et mer praktisk fokus, viste seg å være veldig nyttig. Logiq legger ut en forespørsel til deltakerne om det er behov for et nytt møte i mars. Det er dessuten etablert en felles kanal på Slack for informasjonsdeling rundt EHF 3.0 og spørsmål knyttet til aksesspunkt. Kontakt Logiq Servicedesk dersom dere ønsker å være en del av et workspace i denne forbindelse.

Det oppfordres alle aksesspunkt å melde sin interesse.

Fra aksesspunktforum, februar 2019

Viktige datoer og utbredelse i Europa

  • 1. april 2019 er EHF 3.0 påkrevd i Norge
  • 19. april er det frist i andre EU-land
  • I løpet av april vil statlige myndigheter i Danmark inn i Peppol. Kommuner og andre offentlige instanser er planlagt i løpet av 2020
  • I Finland er det lite PEPPOLaktivitet – og interesse, men er også underlagt EUs krav om BIS 3.0 19.april 2019.

 

Vi har samlet informasjonen fra to webinarer som er holdt i forbindelse med overgang til EHF 3.0.

Logiq vil følge opp med mer informasjon om dette temaet i løpet av våren.

Kontakt vår Servicedesk dersom du har konkrete spørsmål.