EHF 3.0 webinar

EHF 3.0 webinar

Publisert 10.12.2018, 00:00

Logiq har tidligere informert om at EU-kommisjonen har kommet med en ny norm for faktura, som skal gjelde for hele Europa i 2019.

Dette innebærer at dagens EHF og PEPPOL BIS format for faktura og kreditnota må tilpasses den nye normen. I Norge medfører dette at EHF 2.x vil fases ut og et nytt format, EHF 3.0, innføres.

 

Tidsplan for innføring og migrering til EHF 3.0 er besluttet endret.

Ny dato for obligatorisk bruk av EHF 3.0 er 1.4.2019.

 

Samtale om endringer

I denne forbindelse har vi i Logiq arrangert to webinarer om temaet EHF 3.0, som trer i kraft fra 1. januar 2019. Ansvarlig for Logiq Servicedesk, Malin Lindgren, samtalte med løsningsarkitekt hos Logiq, Thomas Nakken. De informerte om hvordan dette kan angå deg, og hva Logiq kan tilby som løsninger for våre kunder.

Det første webinaret omhandlet grunnleggende informasjon om overgangen, samt hvordan Logiq kan bidra for våre kunder til å gjøre det så sømløst som mulig. De informerte om forskjellen mellom konvertering og ruting for kunder hos Logiq, noe som for flere nok var nye begrep *.

Det andre webinaret var en «spørretime» der det hadde kommet inn noen spørsmål på forhånd, samt underveis i webinaret.

Du kan lære mer om hvordan dette angår deg som kunde hos Logiq ved å lese vårt whitepaper – Logiq whitepaper_EHF 3.0

Se opptak av webinarene

Nedenfor kan du se opptak av begge webinarene, der du kan få svar på mange av spørsmålene du evt. sitter inne med.

Dersom det er mer som er uklart, er du alltid velkommen til å sende en henvendelse til Logiq Servicedesk.

 

 

 

 

Tidsplan for innføring og migrering til EHF 3.0

  • Innføringen av EHF 3.0 vil skje i faser der en først både kan sende og motta siste versjon av EHF 2 og EHF 3.0, for så kun å benytte EHF 3.0.
  • Fra og med 1.4.2019 må alle være i stand til å motta EHF 3.0.
    • I perioden 1.4.2019 til 1.1.2020 vil en kunne motta både EHF 3.0 og EHF 2.0.
  • Fra 1.1.2020 vil ikke EHF 2.x kunne benyttes lengre.

 

* Logiq som aksesspunkt vil kunne motta både EHF 2.x og EHF 3.0 – hva som sendes til deres økonomisystem kan styres av Logiq. Som tjenestetilbyder kan Logiq videresende fakturaen (EHF) vi mottok – dette kaller vi ruting. Vi kan også konvertere fakturaen vi mottok til det format som deres system benytter – dette kaller vi konvertering.

Ønsker dere å benytte Logiq sin konverteringstjeneste vil dere ikke bli påvirket av EHF 3.0 innføringen – Logiq vil håndtere både EHF 2.x og EHF 3.0, og sømløst levere det deres økonomisystem har behov for.

 

Kontakt vår servicedesk for mer informasjon om dette.