Logiq er med i utviklingen fra EHF 2.0 til EHF 3.0

Logiq er med i utviklingen fra EHF 2.0 til EHF 3.0

Publisert 28.09.2017, 00:00

Logiq – i forkant av den digitale utviklingen

Innføringen av EHF og PEPPOL har vært en suksess i Norge. Hver måned sendes det over 1 million EHF fakturaer – og nå vil alle europeiske land lære av oss, slik at de også lykkes med innføring av elektronisk faktura.

Logiq har ligget i forkant av utviklingen, og tilbudt EHF fakturaer via Peppol siden standarden ble innført i 2012. Nå går vi ett skritt videre. Logiq er et av selskapene i Norge som har fått støtte til å arbeide på et EU-prosjekt som skal etablere en europeisk norm for elektronisk faktura – EHF 3.0.

EU-kommisjonen har kommet med en ny norm for faktura og kreditnota. Dette innebærer at dagens EHF og PEPPOL BIS format må tilpasses den nye normen.

Den nye standarden blir obligatorisk å benytte 1. april 2019.

Håndterer migrering for kundene

Logiq vil håndtere migreringen fra EHF 2.0 til EHF 3.0 for våre kunder. Slik at kundene til enhver tid benytter riktig format når de sender og mottar sine elektroniske dokumenter.

Spør oss dersom dere har spørsmål, vi har kunnskapen om dette – både på første- og andrelinje. De ansatte på Logiq Servicedesk guider, eller videreformidler.

Ellers finnes informasjon om EHF, faktura og formater på Difis nettsider.

Thomas Nakken
Enterprise architect R&D / Løsningsarkitekt
Logiq AS