Vi gör elektronisk fakturering enkelt

Logiq gör det möjligt att handla mer effektivt över hela världen genom att digitalisera faktura- och orderprocessen. Inte bara anpassat till framtiden utan också miljövänligt.

Som mottagare av elektroniska dokument minskas det manuella arbetet och antalet felaktiga beställningar till ett minimum.
Logiq kan konvertera filerna så att du kan ta emot dem direkt i ditt system.

Läs mer

Med Logiq kan du nå alla mottagare via alla kanaler och i alla format.
Oavsett om det gäller ordrar, orderbekräftelse, faktura, packsedel, tulldeklaration, artikelförteckning eller transportdokument.

Läs mer
Optimera: ”Logiq gav oss total kontroll”

KundcaseOptimera: ”Logiq gav oss total kontroll”

«Optimera måste alltid ligga före. Logiq har nödvändig erfarenhet och kompetens för att delta i utvecklingen av framtidens digitala lösningar för elektroniska dokument.»

Läs mer

Optimera hade dålig kontroll på utgående fakturering, vilket innebar en hel del manuellt arbete och långa og tidsödande processer. Vi genomförde tillsammans med Logiq ett professionellt projekt där vi identifierade möjligheter och utmaningar, och designade lösningar baserade på våra behov.

Runar HalvordsrudIT Direktör, Optimera