Innføring av EHF og PEPPOL i Norge

Innføring av EHF og PEPPOL i Norge

Publisert 28.09.2017, 08:46

Logiq – i forkant av den digitale utviklingen

Innføringen av EHF og PEPPOL har vært en suksess i Norge. Hver måned sendes det over 1 million EHF fakturaer – og nå vil alle europeiske land lære av oss, slik at de også lykkes med innføring av elektronisk faktura.

Logiq har ligget i forkant av utviklingen, og tilbudt EHF fakturaer via Peppol siden standarden ble innført i 2012. Nå går vi ett skritt videre. Logiq er et av selskapene i Norge som har fått støtte til å arbeide på et EU-prosjekt som skal etablere en Europeisk norm for elektronisk faktura – EHF 3.0. Det er enda ikke avgjort når den nye standarden blir obligatorisk å benytte, men sannsynligvis i starten av 2019.

Logiq vil håndtere migreringen fra EHF 2.0 til EHF 3.0 for våre kunder slik at de til enhver tid benytter riktig format når de sender og mottar sine elektroniske dokumenter.

Thomas Nakken
Enterprise architect R&D / Løsningsarkitekt
Logiq AS